Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Volume neboli pracovní objem značí, kolik toho odcvičíte – serie x opakování (5x5 znamená volume 25), frekvence je to, jak často za týden partii procvičím.